Jak wybrać kierownika budowy?

Kierownik budowy, niezależnie od jej rozmiaru i przeznaczenia, to jej centralna postać. Właśnie od niego w dużej mierze zależy terminowość i wysoki standard wykonanych robót. Jest to niezwykle eksponowane i odpowiedzialne stanowisko – to właśnie on, po przekazaniu mu placu budowy przez inwestora, ponosi odpowiedzialność za większość zdarzeń, które mogą mieć miejsce w czasie wykonywanych prac. Także kierownika budowy rozliczamy za ich przebieg i końcowy rezultat. Właśnie dlatego wybór kompetentnej i doświadczonej osoby może okazać się kluczowy dla sukcesu inwestycji.

Czytaj dalej Jak wybrać kierownika budowy?

BHP na budowie

Plac budowy to miejsce wypełnione potencjalnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku, Ustawodawca szczególnie skrupulatnie zadbał o stworzenie przepisów zabezpieczających interesy pracowników i osób postronnych. Temu zagadnieniu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku poświęcono aż 20 rozdziałów i 267 paragrafów, określających w dokładny sposób wymogi stawiane przed inwestorami i instytucjami, realizującymi inwestycje budowlane.

Czytaj dalej BHP na budowie

Dziennik budowy – najczęściej zadawane pytania

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością tworzenia wielu dokumentów. Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych z nich. Chociaż w większości przypadków jego prowadzenie jest obowiązkowe, na jego temat wciąż krąży wiele mitów. Tymczasem jego brak lub niewłaściwe prowadzenie, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Poniżej odpowiadamy na kilka podstawowych pytań, które dotyczą tego istotnego dokumentu.

Czytaj dalej Dziennik budowy – najczęściej zadawane pytania

Zgłoszenie budowy – najważniejsze informacje

W 2015 roku rząd postanowił ulżyć obarczonym licznymi obowiązkami inwestorom i kierownikom budów. Wymóg posiadania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego i wielu innych obiektów zdecydowano się zastąpić zgłoszeniem budowy. W znacznym stopniu ogranicza to biurokrację i liczbę dokumentów wymaganych do rozpoczęcia prac. Nie zawsze jasne jest jednak, kiedy ma zastosowanie nowe prawo i w jaki sposób je zastosować.

Czytaj dalej Zgłoszenie budowy – najważniejsze informacje

Brak płatności – lista dokumentów niezbędnych w sądzie

Jeżeli decydujemy się na skierowanie sprawy o zapłatę długu do sądu mamy obowiązek przygotowania i następnie złożenia jako załącznik do pozwu dokumentów, które potwierdzają istnienie, zasadność i wymagalność roszczenia. Innymi słowy, załączone do pozwu dokumenty muszą stanowić dowód istnienia naszego roszczenia.

Czytaj dalej Brak płatności – lista dokumentów niezbędnych w sądzie

Co powinna zawierać umowa z wykonawcą – Infografika

Zanim rozpoczniemy współpracę z wykonawcą warto zadbać o swoje interesy. Właściwie sporządzona umowa zabezpiecza obie strony: zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Jakie elementy powinna ona zawierać? Poniżej przedstawiamy szczegółową listę.

Czytaj dalej Co powinna zawierać umowa z wykonawcą – Infografika

Zarzut niewykonania umówionego zakresu prac – jak się bronić?

Zakres prac zlecony do wykonania powinien być jednoznacznie i precyzyjnie określony w treści zawieranej umowy. Zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane traktowany jest jako „podtyp” umowy o dzieło. W praktyce bardzo często określany jest on w harmonogramie prac.

Czytaj dalej Zarzut niewykonania umówionego zakresu prac – jak się bronić?

Co powinien zawierać harmonogram budowlany?

Każda budowa, niezależenie od jej wielkości i przeznaczenia budynku, wiąże się z koniecznością sporządzania dużej ilości różnego typu dokumentów. Harmonogram budowlany należy do najważniejszych z nich. Dzięki niemu inwestor ma kontrolę nie tylko nad postępami prac i ich terminowością, ale także wydatkami i niezbędnymi inwestycjami. Właściwie sporządzony harmonogram to kierunkowskaz, dzięki któremu nie pogubimy się w natłoku budowlanych zadań. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, dzięki którym stworzenie właściwego planu będzie łatwe, a sama budowa przebiegnie bezproblemowo.

Czytaj dalej Co powinien zawierać harmonogram budowlany?

Rękojmia w robotach budowlanych

Gwarancja i rękojmia to dwa terminy, z którymi często można spotkać się w przypadku prac budowlanych, i nie tylko. Obie instytucje prawne są formą zabezpieczenia dla zamawiającego i kupującego (w przypadku robót budowlanych – inwestora lub innego nabywcę) przed dostarczeniem rzeczy wadliwej. Warto więc rozróżniać te terminy, by  skutecznie dochodzić ewentualnych roszczeń.

Czytaj dalej Rękojmia w robotach budowlanych