Każda budowa, niezależenie od jej wielkości i przeznaczenia budynku, wiąże się z koniecznością sporządzania dużej ilości różnego typu dokumentów. Harmonogram budowy należy do najważniejszych z nich. Dzięki niemu inwestor ma kontrolę nie tylko nad postępami prac i ich terminowością, ale także wydatkami i niezbędnymi inwestycjami. Właściwie sporządzony harmonogram to kierunkowskaz, dzięki któremu nie pogubimy się w natłoku budowlanych zadań. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, dzięki którym stworzenie właściwego planu będzie łatwe, a sama budowa przebiegnie bezproblemowo.

Harmonogram i kosztorys

Harmonogram budowy potrzebny jest nie tylko profesjonalistom, pracującym na olbrzymich, bardzo skomplikowanych budowach. Jest niezbędny także w trakcie budowy zwykłego domu jednorodzinnego. Na właściwie sporządzonym planie zyskują wszyscy: wykonawca – bo dzięki niemu ma kontrolę nad ekipą i pracami, które ona wykonuje, kierownik budowy – który dokładnie zna kolejność działań, a nawet inspektorzy nadzoru budowlanego – dzięki dobrze sporządzonemu (i respektowanemu) planowi niezbędne kontrole przebiegną szybko i bezproblemowo. W przypadku problemów z finansowaniem inwestycji, harmonogram budowlany będzie także ważnym dokumentem dla komornika lub banku, udzielającego nam pożyczki. Dzięki niemu uda się określić rentowność budowy oraz zaplanować najlepszy sposób jej dalszego finansowania. Aby spełniał swoje zadanie, harmonogram budowy powinien być bardzo szczegółowy i przejrzysty. Musi zawierać informacje odnoszące się zarówno do poszczególnych zadań, czekających na ekipę budowlaną, jak i niezbędnych dla ich wypełnienia materiałów. Właśnie dlatego harmonogramy budowlane zazwyczaj zawierają dokładne kosztorysy wydatków. Taki zabieg pozwoli nie tylko na dokładne zaplanowanie poszczególnych etapów budowy, ale także paralelne wyliczanie i planowanie jej kosztów.

Harmonogram budowlany w dwóch prostych krokach

Elementy harmonogramu budowlanego

Właściwie sporządzony harmonogram budowlany powinien zawierać przedstawione w sposób graficzny informacje dotyczące wszystkich elementów budowy. Najlepiej sporządzić go w formie przejrzystych rubryk, pozwalających na kontrolę postępów prac. Tworząc tego typu dokument, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  •  Terminy i czas trwania prac – dzięki tym wyliczeniom uda nam się określić przybliżoną datę ukończenia określonych etapów budowy. W trakcie ich wyznaczania koniecznie weźmy pod uwagę przerwy technologiczne oraz możliwe przestoje.
  • Liczba pracowników – Liczba robotników na budowie zmienia się w zależności od stopnia zaawansowania prac. Powinniśmy to uwzględnić i planować z wyprzedzeniem, zwłaszcza, że jest to także czynnik znacząco wpływający na wartość całej inwestycji.
  • Finansowanie – informacje o finansowaniu pozwolą nam wyliczyć okresy, w których będziemy potrzebować większych środków i odpowiednio się na nie przygotować. Będą to informacje niezbędne zwłaszcza dla osób, które zabezpieczają swoją inwestycję przy pomocy kredytu.
  • Koszty materiałów – oczywiście wydatki związane z materiałami i narzędziami mogą ulegać zmianie, jednak warto prowadzić skrupulatny zapis poniesionych kosztów i dokładnie przeliczać wydane na ten cel środki. Pozwoli to przygotować realny kosztorys i podwyższyć wydajność pracy ekipy budowlanej.
  • Koszty dodatkowe – W tej rubryce powinniśmy zapisać między innymi urządzenia, które musimy wypożyczać na potrzeby budowy oraz dokładny czas ich używania.