Zanim rozpoczniemy współpracę z wykonawcą warto zadbać o swoje interesy. Właściwie sporządzona umowa zabezpiecza obie strony: zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Jakie elementy powinna zawierać umowa z wykonawcą? Poniżej przedstawiamy szczegółową listę.

Przedmiot umowy

Ten punkt umowy jest najczęstszą przyczyną nieporozumień. Na etapie tworzenia umowy dodaj załącznik w postaci konkretnego projektu budowlanego. Określ jakość użytych materiałów, standard wykonania i wykończenia, wzornik kolorów.

Materiały budowlane

Określ kto zajmuje się zakupem i zabezpieczeniem materiałów budowlanych.

Czas rozpoczęcia i zakończenia prac

To ważny punkt umowy, który zyskuje na znaczeniu w momencie rozliczenia. Określ termin zakończenia robót, ale także czas ich rozpoczęcia.

Sposób zapłaty za pracę

Ustal w jaki sposób rozliczysz się za wykonane prace. Pamiętaj by nie płacić osobom trzecim i wziąć pisemne pokwitowanie.

Odbiory prac

Zdecydowanie nie warto odbierać prac, jeżeli zawierają one wady lub usterki. We własnym interesie, dokładnie ustal spis usterek, terminy ich usunięcia i datę kolejnego odbioru. Powinien więc zostać sporządzony protokół odbioru.

Zobacz jak łatwo i szybko stworzysz protokół odbioru

Całość dostępna jest również w formie graficznej poniżej.

Co powinna zawierać umowa z wykonawcą - infografika23